Dödligheten är hög bland havsöringar i nationalälvarna Vindelälven och Piteälven när de vandrar ut i havet våren efter leken. I Vindelälven dog 69 procent av havsöringarna, i Piteälven 25 procent, när de passerade kraftverk i älvarnas nedre del.