Denna rapport sammanfattar och beskriver miljötillståndet i Egentliga Östersjön, dvs. havsområdet söder om Ålands hav ner till Öresund och Bälten. Stockholms Marina Forskningscentrum (SMF) som har en samordnande roll vad gäller miljöövervakning och forskning i regionen, sammanställer och ger ut denna rapport.