Under 2005 kontrollerades totalt 236 häckningsförsök hos havsörn, varav 152 lyckades. Detta kan betraktas som ett normalt utfall. Antalet ungar per genoförd häckning var mindre i Bottniska viken än i Egentliga Östersjön. Kullstroleken i Bottniska viken har inte återhämtat sig på samma sätt som i Egentliga Östersjön.