Abborrens könskörtlar har på senare år blivit allt mindre i Bottniska viken. En tydlig minskning har även observerats i Egentliga Östersjön. Denna observation är en mycket allvarlig varningssignal om att fortplantningen kan vara störd. Avgiftningsenzymet EROD visar en högre aktivitet hos abborar från Bottniska viken jämfört med andra områden. En möjlig förklaring kan vara de relativt höga dioxinhalterna i Bottniska viken.