Mätningar av vattnets hydrografi och kemi utförs av Umeå Marina Forskningscentrum året runt i Bottniska viken. Mätningarna kompletteras av en vinterprovtagning som utförs av SMHI. Salt, temperatur, syrehalt och innehåll av näringsämnen är några av de saker som mäts.