Den svenska havsörnsstammen expanderar, och vi har nu, 2004, reproducerande lokala bestånd längs i stort sett hela den svenska Östersjökusten.