Centrum för biologisk mångfald har på uppdrag av Ålands Landskapsregering under 2019 genomfört ett arbete ”att kartlägga socialt, kulturellt, ekonomiskt och eko-logiskt viktiga områden inom fiskerisektorn, inklusive synliggöra behoven att inkludera lokalbefolkning och naturbrukare i förvaltningen” inom Ålands kust- och havsområden. Den genomförda studien har använt tre olika metoder; dialogworkshopar och enskilda möten eller diskussioner samt fältbesök. I resultatet har man bland annat pekat ut särskilt skyddsvärda platser och även förändringar i havsmiljön såsom i förekomsten av sjöfågel över tid.