Efter ett par somrar med kyligt väder kom juli 2018 med rekordvärme. I de djupaste fjärdarna var det även rekordsalt och syrefattigt, något som dock inte hade koppling till värmen utan till inflödande djupvatten från Östersjön. Fosforhalterna var fortsatt höga i Stockholms och Sörmlands mellersta och yttre delar.

Ovanligt stora algmängder, mätt som klorofyll, förekom i juli i ett stråk från Stockholms norra skärgård ner till och längs hela Sörmlandskusten. Detta påverkade även siktdjupet och kvävehalterna i vattnet.