Mänskliga aktiviteter har fundamentalt förändrat strukturen och funktionen hos många marina ekosystem världen över. Dessa aktiviteter har olika och vitt spridda effekter på ekosystemstjänster; dvs den nytta som människor får från ekosystem, och vilka samtidigt fungerar som förutsättningar för mänsklig verksamhet relaterad till havet. Syftet med detta arbete är att utveckla metoder för att analysera förhållandet mellan mänsklig användning av marina vatten och ekosystemtjänster, med fokus på den svenska kusten och hela Östersjön. Vi strävar också efter tillhandahålla en uppdaterad utvärdering av trycket på ekosystemtjänster längs den svenska kusten. Det centrala målet är att undersöka hur olika aktiviteter påverkar och är beroende av ekosystemtjänster.