Det var återigen en sommar med kyligt och salt vatten i Svealands stora skärgård. Fosforhalterna var fortsatt höga i Stockholms och Sörmlands mellersta och yttre delar. Det här året var fosfornivån också mycket förhöjd i Stockholms innerskärgård.

Ovanligt stora algmängder, mätt som klorofyll, förekom i delar av Stockholms norra skärgård kring Blidö och Yxlan i juli och i innerskärgården i augusti. Kopplingen mellan klorofyll och höga fosfornivåer är emellertid överlag svag i mellan- och ytterskärgården. Klorofyllnivån var inte anmärkningsvärt hög i den södra, mest fosforrika delen.