Stockholm växer och belastningen från de samlade avloppen kommer därmed också att öka. Samtidigt ökar ambitionerna om att vattnet i den vackra men känsliga skärgården ska få bättre kvalitet.

Därför planeras en storslagen utbyggnad av ett redan högteknologiskt avloppsreningsverk, Henriksdal. Fokus ligger på att minska övergödningen, men även mikroplaster kommer att avskiljas. Verket blir också väl förberett för att hantera framtida utmaningar såsom miljögifter och läkemedelsrester.