Skärgårdsstiftelsen bildades 1959 under en tid när fisket minskade, skärgårdens jordbruk lades ner och många öbor flyttade till stan. Istället kom stadsbornas behov av rekreation och friluftsliv att stå i fokus. Grundtanken var att köpa upp skärgårdsområden, öppna dem för allmänheten och bevara dem för framtiden. Den idÉn visade sig vara ovanligt framsynt.