Havs- och vattenmyndighetens verksamhetsstrategi ger övergripande mål för verksamheten under treårsperioden 2018–2020. Den nationella politiken betonar ansvarstagande för framtiden, Sverige och vår omvärld. Det innebär att realisera kraftfulla insatser för att nå rena hav, sjöar och vattendrag. Liksom att komma tillrätta med övergödning, miljögifter, nedskräpning och andra hot mot Sveriges sjöar, kuster och hav. Flera av FN:s hållbarhetsmål, samt riksdagens antagna generations- och miljökvalitetsmål, pekar på de här behoven.