Havet 1988. Året då massdöd bland sälar och mördaralger hamnade på löpsedlarna. Det hotade havet tog plats och miljöfrågorna lyftes i politiken. Ett trettiotal författare dyker ner i en tid då människans påverkan på havet blev allt tydligare, men då också medvetenheten om miljöproblemen ökade dramatiskt. Resultatet presenteras i rapporten Havet 1988.

Den nya rapporten är en uppföljare till Havet 1888, som gavs ut 2015. Även denna gång har Havsmiljöinstitutet undersökt vad historien kan lära oss om tillståndet i havet idag, men vi har alltså flyttat oss hundra år framåt i tiden. Det är en historia värd att känna till för att kunna fatta kloka och välgrundade beslut kring vår framtida havsmiljö.