SLU Aqua genomför årligen en biologisk kontroll utanför kärnkraftverket Ringhals, för att övervaka kraftverkets påverkan på fauna och flora. Detta sker dels genom kontroll av fisk som följer med in i kylvattnet, men även vad som påverkas i det begränsade området där uppvärmt vatten leds tillbaka ut i havet. En mer omfattande kontroll efter främmande arter genomfördes under 2016, där tunnlar på industriområdet kontrollerades, samt svallschakt, men inga nya arter påträffades där.