Djupa revmiljöer i utsjön (territorialhavet) har filmats med UV-kamera för att undersöka bottenstruktur och större marina arter.