Länsstyrelsen har tagit fram en rapport som redovisar riskklassningen för de förorenade fiberbankarna. Riskklassningen visar på att 6 områden är så starkt förorenade att de är högt prioriterade för fortsatta undersökningar eller åtgärder.