Rapporten innehåller information kring det yrkesmässiga fisket i Kosterhavets nationalpark och Väderöarnas naturreservat för åren 2012-2015.