Rapporten sammanfattar kunskapen om plast i nordiska marina arter, vilket inbegriper allt från sjöfåglar, däggdjur och fiskar till blåmusslor och marina maskar. Rapporten lyfter fram de kunskapsluckor som finns i dag, där mer forskning krävs för att få en djupare förståelse för organismers plastintag och hur det påverkar biota från den nordiska marina miljön.