Bara en liten del av svenska havs- och sjöbottnar med misstänkta fibersediment har undersökts. Kvicksilver, DDT, PCB och dioxiner riskerar att spridas i ekosystemen, därför behövs fortsatt inventering, utveckling av riskbedömningar och åtgärdsmetoder. Det är några av slutsatserna i denna rapport om fibersediment i Sveriges kuster och vattendrag. Ett viktigt resultat från rapporten är att det nu går att urskilja mönster i var fibersediment påträffas samt egenskaper som riskerar att röra upp och sprida fibrer och föroreningar. Enbart de kända fibersedimenten beräknas innehålla bland annat nio ton kvicksilver, 510 kilo PCB och 720 gram dioxiner. Volymmässigt skulle de fylla ungefär 30 stycken Globen.