Västerhavet 2017 har temat ”Framtidens utmaningar”, där trycket mot kusten lyfts som en av de viktigaste.
Under sommarhalvåret ökar mängden människor och båtar utmed Västerhavets kust mångfalt. Effekterna av våra fritidsvanor börjar ge tydliga tecken i havet. Bryggor och marinor skuggar stora ytor och drabbar de redan hotade ålgräsängarna. Båtarnas avgaser lämnar avtryck i form av gifter, både i djur på havsbotten. Dessutom innebär båtbottenfärgerna stora problem i vattenmiljön, men också med förorenade massor på hamnarnas uppläggningsplatser.