”Iskallt vatten”, ”Klart som i Medelhavet”, ”Ovanligt syrerikt vid botten”. Det rådde ovanliga förhållanden i många delar av skärgården under sommaren 2016. Kallt och klart vatten från djupare lager i öppet hav vällde upp till ytan längs kusten, och rörde också om och syresatte vattnet i många mer skyddade vikar. Detta noterades av många reportrar som hörsammat förbundets pressinbjudan och följt med på provtagning för att ta reda på hur kustens vatten mår.