Det var ett ovanligt år i Svealands stora skärgård. Ett inflöde av djupvatten under vintern orsakade syrebrist i djuphålorna, som inte avhjälptes av sommarens stora uppvällning. Denna rörde dock om i många vanligtvis skyddade områden, och åstadkom ett mycket kallt, salt och klart vatten i stora delar av skärgården.