Öregrundsgrepen utanför Forsmark är en del av Bottenhavet och sträcker sig ner mellan Gräsö och det uppländska fastlandet. I Forsmark planeras Sveriges slutförvar för använt kärnbränsle, och havsområdet är därför en väl undersökt del av Östersjön. Kraftig vågerosion och stor vattenomsättning gör tillsammans med en snabb landhöjning att det flacka kustlandskapet har en ovanligt händelserik framtid framför sig. Det visar SKB:s modelleringar av områdets utveckling - modelleringar som sträcker sig mycket långt in i framtiden.