Slutrapporten från projektet Values, den enda delen i Naturvårdsverkets forskningssatsning Värdet av Ekosystemtjänster som har havet i fokus. Genom att djupstudera två olika livsmiljöer i havet har Values visat hur ekosystemfunktioner kan karteras, kvantifieras och värderas. Genom att relatera värde och nytta av olika typer av ekosystemtjänster till mänsklig påverkan har annars osynliga kostnader för miljöproblemen påvisats.