Rapporten beskriver källor till primär mikroplast i havet, det vill säga partiklar som är små redan när de släpps ut, som textilfibrer, däckspartiklar, flagor av målarfärg, pellets och plast från kosmetika. Författarna drar slutsatsen att mellan 15 och 31 procent av all mikroplast i haven skulle kunna utgöras av primär mikroplast som huvudsakligen kommer från land. Merparten av mikroplasten i havet utgörs av sekundär mikroplast som bildas när större plastföremål bryts ned till mindre partiklar.