En rapport från en konferens där olika aspekter av marint områdesskydd redovisades och diskuterades. Rapporten innehåller bland annat delar om sjöfart, fiske och biologisk mångfald.