Europa har för första gången sammanställt en rödlista över samtliga habitat eller naturtyper; på land, i hav och i sötvatten. Rödlistan gör en genomgång av nuvarande status för naturtyperna och lyfter de hot som finns mot dem. Man har också tagit fram olika verktyg som gör det enkelt att följa upp och använda informationen i andra sammanhang. Åtkomliga kartor, bilder, länkar, trender, hot och restaureringsåtgärder är några exempel