För att uppfylla krav inom EU:s havsmiljödirektiv är det viktigt att skydda mjukbottnar som möjliggör liv åt hotade arter och livsmiljöer. I den här rapporten redogörs förutsättningar och möjliga processer för etablering av skyddade områden och lämpliga bevarandeåtgärder i Kattegatt.