Rapporten ger en ekonomisk bild av fisket och vattenbruket inom Europa. Vad produceras? När och var konsumeras vad, och vad är de generella trenderna? Jämförelser görs mellan fiskindustrin, vattenbruk och andra industrier inom EU.