Att säkerställa näringsrik mat för alla på ett rättvist och miljövänligt sätt har genom de globala hållbarhetsmålen blivit en ekonomisk och politisk utmaning för samhällen i hela världen. Livsmedelssystemet - alla de material, processer och infrastrukturer i samband med produktion, handel, transport, detaljhandel och konsumtion av livsmedel - driver ökade utsläpp och överexploatering av naturresurser som vatten, jord och fisk. Detta system kommer att behöva förändras för att möta miljömålen. Rapporten tar en grundlig titt på den alltmer komplexa utvecklingen av den globala livsmedelssystemet och vad detta innebär för Europa. Med fokus på fisk och skaldjur, undersöker rapporten kunskapsbas och konsekvenser av en sådan systemanalys för EU: s politik och kunskapsutveckling.