Miljökvalitetsnormer är ett viktigt verktyg för att nå god status i våra vatten. För att gå från ord till handling behövs mer kunskap om hur systemet fungerar inom vattenförvaltningen. Vattenmyndigheterna har därför tagit fram en ny skrift som berör bakgrund, utformning och användning av miljökvalitetsnormer. Den vänder sig framför allt till länsstyrelser, men kan också vara användbar för kommuner och andra berörda.