Skarvens predation på fisk har gett upphov till en konflikt som handlar om konkurrens om fiskresurser. Institutionen för akvatiska resurser, SLU Aqua, har på uppdrag av Blekinge Leader publicerat en rapport där man jämför den totala skarvkonsumtionen av kommersiella fiskarter med uttaget av yrkesfisket, fritidsfisket och sälens predation i Blekinge skärgård.