Rapporten ger en bakgrund och beskrivning av den ekologiska och rättsliga situationen för förvaltning av ålgräs i Sverige idag. Det viktiga ålgräset fortsätter att försvinna från västkusten, och rapporten visar på en utveckling som är både dyr för samhället och farlig för havsmiljön. Förlusten av ålgräsängar i Bohuslän sedan 1980-talet omfattar enorma områden, uppskattningsvis 12 500 hektar, vilket är nästan lika stort som Tjörns yta. Det har också lett till mindre produktion av torsk, ökad övergödning och sämre vattenkvalitet. Rapporten fokuserar framför allt på ekosystem i Bohuslän, men många av de råd och rekommendationer som ges är generella och kan användas i andra delar av Sverige och för andra kustmiljöer, till exempel fleråriga makroalger, musselbankar och ostronrev. I Sverige förekommer fyra arter av sjögräs, varav ålgräs (Zostera marina L.) är den vanligaste och det växer från norska gränsen på västkusten till Stockholms norra skärgård.