Rapporten beskriver miljötillståndet i Finska viken under 1996-2014, samt vilka miljöhot som påverkar detta havsområde. Rapporten har producerats av över 100 forskare från Estland, Finland och Ryssland. Expterter ger utlåtanden om miljötillståndet och rekommendationer för framtida förvaltning.