Fosfor orsakar övergödning av Östersjön, sjöar och vattendrag. Det leder till algblomning, döda bottnar och illaluktande badvatten. I det här praktiska rådet sammanfattar vi fem viktiga åtgärder för att minska fosforläckaget från jordbruksmark.