Många fiskarter är beroende av grunda, skyddade vikar som livsmiljö. Fiskförvaltningen tar inte så stor hänsyn till detta, och graden av skydd av denna typ av livsmiljö är liten. Ett möte har arrangerats för att diskutera dessa frågor, och rapporten är en sammanfattning av mötet.