Hur beror fisk och skaldjur av sin omvärld, och hur påverkas de av olika förändringar orsakade av mänsklig aktivitet? Denna kunskap utgör grunden för att vi skall kunna använda fisk och skaldjur som indikatorer på tillståndet i miljön.