Antalet oljeutsläpp i Östersjön som upptäckts genom daglig flygövervakning minskade under 2015 till dess lägsta nivåer någonsin, enligt en ny rapport från Helcom. Rapporten visar även att hälften av alla utsläpp i Östersjön inte var olja, något som pekas ut som en varningssignal. Andra icke-oljebaserade ämnen, som Helcom spårat sedan 2014, är inte lika strikt reglerade som oljan och kan bidra till problem för den marina miljön. Antalet flygtimmar har också minskat, och pekas ut som en möjlig förklaring till att färre utsläpp observerats.