Syftet med undersökningen var att undersöka förekomst av makrovegetation och genom dess djuputbredning om möjligt bedöma miljökvaliteten i undersökta områden. De besökta lokalerna var fördelade inom fyra kustvattenområden; Östra Gotlands norra kustvatten, Fårösunds vattenområde, Västra Gotlands södra kustvatten och Västra Gotlands mellersta kustvatten. Undersökningen är en uppföljning inom det regionala miljöövervakningsprogrammet.