Huvudsyftet med rapporten är att avgöra om Europas hav kan bedömas som friska, rena och ostörda, samt produktiva. Dessa är tre centrala aspekter i EU:s viktigaste havspolitiska instrument - the Marine Strategy Framework Directive - och inbegriper tillståndet i marina ekosystem samt de mänskliga drivkrafterna som pådrivande faktorer i förändringar i ekosystem. Syftet är också att identifiera de viktigaste hållbarhetsutmaningarna som haven står inför, samt hur EU ska ta sig an dessa.