Rapporten ”State of the World 2015” ges ut av det väl ansedda amerikanska Worldwatch Institute. Årets utgåva lyfter de dolda hoten mot en hållbar värld. Ett av kapitlen fokuserar på haven och vad de utsätts för. Överfiske har dramatiskt minskat fiskbestånden. Tusentals ton skräp dumpas i haven och påverkar det marina livet. Samtidigt gör klimatförändringarna att haven blir både varmare och surare, vilket ytterligare stressar alla som lever där.