Kvävefixerande cyanobakterier är vanliga i många vatten, även i Östersjön. Genom att fixera kvävgas till användbara molekyler så undgår de själva sommarens kvävebrist, och tillför biologiskt tillgängliga kväveföreningar till systemet. Detta har ansetts negativt för Östersjöns redan övergödda vatten, men med hjälp av nya metoder visar denna avhandling att cyanobakterierna spelar en viktig roll för hungriga djurplankton under sommaren och därmed i förlängningen bidrar aktivt till produktionen av fisk.