Västerhavet 2015 tar upp aktuella forskningsprojekt och myndighetsarbete som rör havsmiljön i Skagerrak, Kattegatt och Öresund. Årets upplaga har temat 'På väg mot ett friskare hav' och praktiskt åtgärdsarbete i fokus. I Västerhavet 2015 kan du bland annat läsa om att fiskefria områden fungerar, samverkan mellan räkfiskare och myndigheter i Koster- Väderöfjorden har lett till ett hållbart fiske och att åtgärder mot övergödning både kan ge gödsel och energi.