Ejder och alfågel är välkända arter för många som vistas längs Östersjöns kust under vår och sommar. Bestånden har dock minskat kraftigt under de senaste 20 åren. Det har såväl forskningsprojekt som miljöövervakningsprogram från olika delar av Östersjön tydligt visat. Men vad vet vi om orsakerna och kan vi vända trenden?