En karta som visar djupförhållanden längs Svealandskusten och de 181 stationer där förbundet årligen utför provtagningar, i juli och i augusti.