Övergödning är ett av de största hoten mot Östersjön, och kommunerna kommer att ha en viktig och kritisk roll i åtgärdsarbetet. Denna rapport visar på de ekonomiska incitamenten för en restaurering. Åtgärder på kommunnivå för att förbättra övergödningssituationen i Östersjön kan skapa 900 000 nya jobb i Östersjöregionen. För länderna runt Östersjön erbjuder de nödvändiga insatserna för ­vattenmiljön möjlighet till tusentals jobb, spetsforskning och kunskapsutbyte. Det visar en analys av 1500 kommuner i regionen. Vi ska inte se ett aktivt miljöarbete som en kostnad, utan som en investering,