Samtliga tre sälarter visar på en tydlig ökning av populationerna. När det gäller gråsälen kan man något förenklat också konstatera att ökningen är mindre i norra Östersjön och betydligt större i södra Östersjön. När det gäller skadefrekvensen så visar den samma mönster. Platser som knappt varit drabbade av skador alls i början på 2000-talet är de som nu kan betraktas som värst drabbade.