Forskarna har analyserat miljögifter i abborre som är en stationär fiskart och därför ger en bra bild av föroreningssituationen i de områden de fångas i. Fiskar har tagits upp på ett tjugotal platser, från Stockholms ytterskärgård i öster till centrala Stockholm och vidare till centrala Mälaren. Undersökningen har utförts i samverkan med Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stad, Svenskt Vatten Utveckling, Svealands kustvattenvårdsförbund Oxunda vattensamverkan, Järfälla kommun, Fortum Värme och Västerås stad.