Rapporten beskriver de problem som dagens svenska vattenbruk lider av och föreslår lösningar. För att svenskt vattenbruk ska bli riktigt hållbart måste vi se till att odlingarna inte leder till övergödning eller sprider sjukdomar och parasiter till vilda fiskar. Vi måste också säkerställa att odlingarna producerar mer fisk än vi stoppar in. Bara då kan fiskodlingar bidra till att minska överfisket i världen, enligt Ellen Bruno, sakkunnig marina ekosystem och fiske på Naturskyddsföreningen.